Na webovém serveru www.pudnibytyvbrne.cz naleznete půdní byty, půdní vestavby, půdní nádstavby, pudy. Pokud máte zájem o výstavbu, tak zde naleznete veškeré potřebné informace. Také zde naleznete informace o výkupu prázdných půdních prostor. Jedná se o jediný specializovaný portál na půdní byty v Brně. Zde naleznete nabídku jak prodeje, pronájmu, ale i výstavbu. Denně je nabídka aktualizovaná a v průmě ru zde naleznete 34 nabídek. brno,půdní byty,půdní vestavby,půdní nádstavby,půdní prostory,pudy,výstavba půdních bytů, brno, brně, brnu, brnem, brna, půdní, půdnímu, půdního, půdním, půdními, půdních, půdníma, byt, bytů, bytě, byty, bytu, bytům, bytem, bytech, byte, prostor, prostorů, prostory, prostoru, prostorům, prostorem, prostorech, vestavba, vestavbě, vestavby, vestavbou, vestavbu, vestavbo, vestavbám, vestavbami, vestavbách, vestaveb

Aktuality

11.02.2017 - S hlavou v oblacích

Touha po atypickém prostoru a odpoutání se od stereotypů nebo nedostatek prostoru ve vlastním ....

Výhody podkrovního prostoru
Podkroví – v tom se určitě všichni shodneme – rozhodně není všední a fádní prostor.  Jaké výhody a nevýhody nám nabízí? Podkrovní bydlení má nesporně mnoho výhod. V první řadě je krásné a to je ten hlavní důvod, který nás k němu přitahuje.

Pokud máme šikovného architekta a dostatek finančních prostředků, můžeme uvažovat i o tomto řešení, světlo do prostoru proniká okny i prosklenou střechou.Každý, kdo má zkušenosti s tímto typem bydlení, může potvrdit, že tyto místnosti pod střechou velmi dobře působí na psychiku člověka. Navozují pocit bezpečí, soukromí, individuality a jedinečnosti. Při rekonstrukci podkroví nám také odpadá množství prací spojených s výstavbou domu. A to například budování základů, přípojek atd. Tím ušetříme mnoho času a také peněz. Totéž platí i o nosných konstrukcích, které jsou již hotové. S krovem můžeme samozřejmě počítat jen tehdy, když je dřevo zdravé a není napadeno škůdcem nebo houbami. Při lokálním napadení většinou stačí vyměnit poškozené dřevo a ostatní části chránit pomocí nátěrů a postřiků určených k tomuto účelu.

Díky obytnému podkroví můžeme bydlet i v místech, kde se již žádné nové byty nenabízejí.To platí především pro centra měst, kde by výstavba nového bytového domu byla příliš drahá nebo již nemožná.

O střeše se říká, že je korunou domu a také výhled z podkroví bývá často velmi atraktivní, a to i v lokalitách s poměrně nudným výhledem.

Nespornou výhodou podkrovního bydlení je možnost bezproblémového vyvedení digestoře.Dnešní doba přeje volným dispozicím a ty nám tyto prostory rozhodně zaručí. Sloupky a vazné trámy však mohou volnou dispozici komplikovat. Lepší je ale s nimi rovnou počítat a začlenit je do koncepce půdorysu. V některém případě je však můžeme nahradit. To, co ovšem činí naše bydlení v podkroví jedinečné, je volný pohled na konstrukci krovu s volně viditelnými krokvemi nebo alespoň na šikmé plochy vnitřní konstrukce střechy. Nesmíme zapomenout, že v podkroví musíme počítat s proměnlivou výškou. Častý protiargument „nezaříditelnosti“ podkrovních prostorů se může naopak obrátit v argument pro – nejnižší místa se stávají místem pro umístění úložných prostor, kterých není nikdy nazbyt. Zároveň podkroví nabízí různé výklenky a niky, které využijeme jako místo pro sošku, fotografii, obrázek nebo popřípadě suvenýr z cesty.

Kombinace moderních střešních oken umožňuje dostatečně prosvětlit celý interiér podkroví.Nižší výšku po obvodu nám vynahradí střed místnosti. Někdy situace umožní i vložení jednoho patra navíc, čímž vznikne mezonetový byt. V tomto patře musí být světlá výška minimálně 2300 mm. Pokud chceme maximálně využít užitkovou, tj. podlahovou plochu podkrovního podlaží, musíme kromě optimální dispozice podkrovního bytu brát v úvahu výšku nadezdívky nebo podchodnou či světlou výšku podlaží a sklon střešních rovin. Nejlépe je sestavit seznam místností a stručně popsat prostorové požadavky.

Velkým přínosem podkroví je i množství světla, které do něho dopadá, protože šikmé stěny umožňují lepší osvětlení podkrovních prostor. Doporučuje se použít okna s nižším součinitelem prostupu tepla a osadit jich větší množství. Prostory se prosvětlí a prosluní a tím se zvýší i kvalita bydlení. Zároveň je nutné doplnit okna žaluziemi nebo jinými stínícími prostředky, protože v letních měsících tato výhoda může být spíš na obtíž.

Překážky a nevýhody podkrovního prostoru
Překážky jsou všude a tomu se nevyhneme ani u adaptace půdního prostoru na podkroví. Romantická první návštěva je vystřídána realitou. Takže jsme majiteli půdy a co dál? Jako každý prostor pro bydlení musí i naše podkroví splňovat hygienické požadavky pro bytovou výstavbu.

Pokud je vana vhodně umístěná, nevadí ani nižší světlá výška šikmé stěny.Jestliže se naše půda, která se má stát vysněným podkrovím, nachází v památkově chráněné oblasti nebo zóně, nevyhneme se jednání na odboru památkové péče. Tam můžeme zjistit, že námi navrhované řešení je pro památkáře nepřijatelné. Hlavním problémem bývá začlenění oken nebo vikýřů do střechy. Budeme muset hledat kompromisní řešení, která vyhovují oběma stranám. Ale v zájmu památkářů není jen to, co je vidět zvenku, ale i zevnitř, a to se týká samozřejmě konstrukcí. Proto není možné samovolně zrušit krov, i když je někdy ve velmi špatném stavu, a nahradit jej třeba ocelovými vazníky.

Na rekonstrukci půdního prostoru je ve většině případů nutné stavební povolení, protože většina úprav podkroví s sebou nese zásah do konstrukcí. V souvislosti s udělováním stavebního povolení musíme počítat s poměrně dlouhými zákonnými lhůtami – až 30 dnů. Na půdu vede cesta přes všechna patra domu. Přestože nám nevadí každodenní chození do schodů a bereme to jako dobrý trénink, nesmíme zapomenout na vyhlášku o výtazích a nadzemních patrech, podle níž může být vybudování bytů v pátém a vyšším patře podmíněno zřízením výtahu. A výtah samozřejmě není levná investice. U jednoduché varianty se pohybuje kolem jednoho milionu korun.

Spolu s žádostí o stavební povolení je nutné předložit souhlas ostatních vlastníků objektu. V případě, že jsme jedinými vlastníky domu a zároveň investory, máme o starost méně.

Architekti Martin Matiska a Petr Uhlík využili při rekonstrukci podkroví plnou výšku krovu. Šedivé bloky, jež tvoří podstavu horního podlaží ukrývají toaletou, koupelnu a šatnu.Když se konečně dostaneme k realizaci, je situace radostnější. Konečně se něco děje! Při samotné stavbě musíme počítat se zvýšenými náklady na transport stavebního materiálu až na střechu. Jinak nás čekají obvyklé starosti jako při rekonstrukci bytu v běžném podlaží. Je zde ale nezbytně důležité dodržet konstrukční a materiálové zásady. Protože v zimě zde hrozí větší tepelné ztráty a v létě naopak přehřívání místností v porovnání s běžným bydlením.
U malometrážních bytů v podkroví je vzhledem k vyšším nákladům na topení neekonomické ponechat otevřený prostor pod hřebenem střechy, a proto se opatřuje mezistropem, což opět přináší vyšší vstupní náklady.

Podkroví je atypický prostor a obvykle vyžaduje na míru zhotovený nábytek, který bývá většinou finančně náročnější. Také při umísťování zařizovacích předmětů v koupelně musíme brát v úvahu šikmé stěny. Zatímco vana se nám pod zkosení vejde, sprcha již potřebuje výšku nejméně 2 m. Proto je nezbytně nutné dobře naplánovat půdorys bytu, aby v nás prostory nevyvolávaly pocit stísněnosti nebo naopak pocit osamělosti.

Architekti Martin Matiska a Petr Uhlík využili při rekonstrukci podkroví plnou výšku krovu. Šedivé bloky, jež tvoří podstavu horního podlaží ukrývají toaletou, koupelnu a šatnu. Probuzené podkroví
V souvislosti s trendem zvyšování nákladů na pořizování staveb se zároveň většina investorů snaží maximálně využít podstřešní prostory, a to jak u novostaveb, tak i u objektů již stojících. K tomu, aby se člověk cítil v daném prostoru příjemně, je nutné zajistit hned několik podmínek. Jednou z nich je nepochybně poloha bytu a vzhled prostoru, kde trávíme značnou část svého života. Dalšími jsou samozřejmě proslunění, osvětlení, větratelnost, vizuální propojení s exteriérem, dostupnost, vybavení atd. I když bydlíme téměř v oblacích, nesmíme zapomenout na dostatečný optický kontakt s okolím. Neméně důležitou podmínkou je zajištění tzv. „tepelné pohody člověka“.

Jednou z možností, jak zajistit optimální podmínky k životu v podkroví v letním období, je využít výhody vzduchotechniky, která upravuje parametry vzduchu v interiéru na požadované hodnoty. Je však pravda, že za toto řešení zaplatíme nemalé částky. Jinou možností je vhodný návrh a následná realizace, jež se týká obalových a vnitřních konstrukcí včetně okenních otvorů.

Při hledání podkrovního bydlení si musíme uvědomit, že ne všechny půdní prostory jsou pro adaptaci vhodné. Jinak bychom nadstandardní kvality, kterou hledáme u tohoto typu bydlení, nedosáhli. V podkroví záleží na tvaru střechy, výšce nadezdívky, kvalitě konstrukčních a dispozičních úprav. Malý sklon střechy nebo nízká nadezdívka vede k velkým půdorysným ztrátám. Každá půda má své možnosti. Ty by měl klient spolu s architektem posoudit a porovnat se svou představou ještě před vlastní realizací.Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.